professionals

EXPERTISE

De ONTWIKKELBOOM heeft de expertise op de gebieden hechting en trauma. We bieden trainingen en begeleidingstrajecten waarin vernieuwende technieken aangeboden worden. Wij laten zien dat ieder kind de kracht bezit om contact te maken en gebeurtenissen te verwerken. Er wordt vaak gedacht dat deze kinderen niet verder komen in het aangaan van relaties. Wij leren hoe het mogelijk is terug in contact te komen met een kind. In onze visie is juist het signaleren van angsten en spanning van groot belang.  Door op vroegtijdige signalen adequaat en sensitief te reageren, kan aan herstel worden gewerkt.

De ONTWIKKELBOOM werkt met een nieuwe methodiek, waarbij er vanuit psychologisch en therapeutisch oogpunt wordt gekeken. Deze methodiek gaat uit van het gezonde kind met eigen krachten en mogelijkheden. Zo kan trauma en onvoldoende hechting zorgen voor grote problemen, maar ze geven ook de kans om gezonde processen die aanwezig zijn weer te laten lopen. Uiteindelijk biedt het voor het kind, maar zeker ook voor de ouders, levenservaring en mogelijkheden om sterker eruit te komen. Door niet uit te gaan van één manier of één aanpak, maar door de verschillende vormen van hulpverlening te koppelen kom je tot een veel genuanceerder aanbod. De methodiek geeft verschillende mogelijkheden om tot de oplossing te komen en door goed te analyseren welke manier bij je kind past, kom je tot de unieke oplossing voor jouw kind. Er is dus geen goede manier of foute manier, maar wel een zoektocht naar de mogelijkheden van je kind en de passende unieke manier voor hem/haar.

SAMENWERKING

De ONTWIKKELBOOM biedt hulp in de basis GGZ. Om te zorgen dat ouders gepaste hulp krijgen, werken we nauw samen met collega-instellingen. Hierdoor kunnen we ouders goed informeren en doorverwijzen mocht dit nodig zijn.