professionals

EXPERTISE

De ONTWIKKELBOOM coacht op de werkvloer en heeft de expertise op de gebieden hechting en trauma. We bieden trainingen en begeleidingstrajecten waarin vernieuwende technieken aangeboden worden. De ONTWIKKELBOOM helpt wanneer de problematiek zo heftig is dat anderen geen oplossingen meer zien. Wij laten zien dat ieder kind de kracht bezit om contact te maken en gebeurtenissen te verwerken. Er wordt vaak gedacht dat deze kinderen niet verder komen in het aangaan van relaties en dat een residentiële plaatsing de enige oplossing is. Wij leren hoe het mogelijk is terug in contact te komen met een kind. In onze visie is juist het signaleren van angsten en spanning van groot belang.  Door op vroegtijdige signalen adequaat en sensitief te reageren, kan aan herstel worden gewerkt.

SPECIALISTISCHE HULP

De ONTWIKKELBOOM werkt samen met het Topreferent Traumacentrum Polikliniek Haaglanden Intermetzo. Hierin helpen ze kinderen en ouders met complexe problematiek op het gebied van hechting en trauma. Naast de basis GGZ is er dus ook hulp aan gezinnen die zeer specialistische hulp nodig hebben en vragen om een multidisciplinaire aanpak. Door de samenwerking met dit Topreferent Traumacentrum kan de ontwikkelboom hulp bieden aan gezinnen met lichte maar ook complexe problematiek.