professionals

ONLINE PSYCHOLOGIE

De ONTWIKKELBOOM biedt ook online psychologie aan. Soms is het lastig om samen op gesprek te komen en kan je partner inloggen vanuit een andere plek. Dat is goed mogelijk. We sturen dan een link voordat het gesprek begint, waardoor je makkelijk in kunt loggen via de email. We werken met het veilige programma Teams.

De ONTWIKKELGESPREKKEN zijn online, zodat Rose en Petra beiden vanuit de verschillende invalshoeken advies kunnen geven.

ONLINE THERAPIE

Wat voor veel mensen onbekend is, is dat wij ook online kindertherapie bieden samen met de ouder en kind. Door het eerst voor te bespreken met de ouder, bieden we een op maat gemaakte therapie. Doordat de ouder medebehandelaar wordt kan de sessie thuis plaats vinden en wordt de ouder vaardig gemaakt in de therapeutische aspecten die passen bij zijn/haar kind. We vinden het heel belangrijk dat juist de ouder thuis vaardig wordt in het hulp bieden aan het kind. Op die manier kunnen ze samen altijd teruggrijpen naar een sessie als problemen zich weer voordoen.

Voor meer ONLINE kinder psychologie verwijzen we door naar www.onlinekinderpsychologie.com