kleine1

 

KINDERPSYCHOLOGIE

De Ontwikkelboom maakt gebruik van een nieuwe en unieke combinatie van psychologie en kindertherapie, waardoor er vanuit verschillende visies gekeken en geholpen wordt.

Dit betekent dat er altijd zowel gekeken wordt vanuit de psychologische invalshoek waarin gedachten, ontwikkelingsfase en cognitie centraal staan (het leren), als de therapeutische invalshoek, waarin ervaringen, behoeften en emoties centraal staan (geholpen worden).

Opvoeden is een balans in leren en helpen van je kind. Een kind heeft beide nodig. Soms moet het beschermd worden en is het belangrijk dat de ouder even wat van een kind overneemt en het helpt. Soms is het belangrijk dat een kind iets leert en kan de ouder ruimte en begeleiding geven, zodat het kind zelf stappen onderneemt. Bescherming en ruimte geven staan soms tegenover elkaar.

Om beide visies in beeld te brengen, werken Rose van Ettinger en Petra Janssens altijd samen. Dat maakt dat we altijd samen overleggen, soms samen online in gesprek gaan met ouders en/of kinderen, beelden terugkijken of online meekijken.