ongeluk1

TRAUMA

Individueel

AIs je kind een ongeluk of bedreigende situatie heeft meegemaakt,  dan kan de ONTWIKKELBOOM je kind helpen om zijn of haar gevoel of onrust te laten zien met bijvoorbeeld kwast of zand. Vervolgens helpen wij om het beeld in een verhaal met een begin en een einde te plaatsen. Kinderen leren zich te uiten, positief te denken en de ervaring of gevoelens een plek te geven. Er wordt gewerkt vanuit verschillende technieken. Te denken valt aan praattherapie, beeldende therapie of Sandplay.

Meer uitleg over  Praattherapie,  Beeldende therapie , Sandplay of spelobservatie vindt je als je op deze links drukt.

informatie over vergoeding