hechting

HECHTING & ADOPTIE

Ouder(s) en kind

Als de basishechting bij een kind onvoldoende is, kan het boos, opstandig en storend of juist verlegen en teruggetrokken gedrag laten zien.  We horen vaak dat kinderen de controle willen, waardoor ze in hun gedrag voortdurend de regie pakken.

Als ouder wil je zo graag  liefde, verzorging en aandacht aan je kind geven, maar je eindigt steeds opnieuw in een strijd. Theraplay (link) is een nieuwe therapie die helpt bij het opbouwen van het contact tussen de ouder(s) en kind. Je leert vanuit een positieve en speelse interactie zelf de leiding te nemen zonder in strijd en ruzie terecht te komen.

De ONTWIKKELBOOM helpt ook ouders in de voorbereiding  en bij de start van het aannemen of adopteren van een kind.  Samen beginnen met Theraplay kan voor heel veel plezier in de eerste weken zorgen en maakt het voor het kind mogelijk om jou als ouder te vertrouwen.

Meer uitleg over deze therapie vindt je als je op deze Theraplay link drukt.

Praktische informatie:

In Theraplay wordt een kind altijd samen met de ouder(s) gezien.