hechting

HECHTING & ADOPTIE

Ouder(s) en kind

Als de basishechting bij een kind onvoldoende is, kan het boos, opstandig en storend of juist verlegen en teruggetrokken gedrag laten zien.  We horen vaak dat kinderen de controle willen, waardoor ze in hun gedrag voortdurend de regie pakken.

Als ouder wil je zo graag  liefde, verzorging en aandacht aan je kind geven, maar je eindigt steeds opnieuw in een strijd. Theraplay (link) is een nieuwe therapie die helpt bij het opbouwen van het contact tussen de ouder(s) en kind. Je leert vanuit een positieve en speelse interactie zelf de leiding te nemen zonder in strijd en ruzie terecht te komen.

De ONTWIKKELBOOM helpt ouders door oefeningen mee te geven om thuis uit te voeren om de hechting te bevorderen. Vanuit de therapie wordt een kind geholpen zich veilig te voelen en zijn zelfvertrouwen te vergroten. Door in de therapie via spel en psychotherapie aan de slag te gaan, voelt een kind zich gezien en gehoord. Daarbij is het contact met ouders heel belangrijk en zal de sessie altijd afsluiten met een ouder. Zodat er vertrouwen komt tussen het kind, de behandelaar en de ouder.

Meer uitleg over deze therapie vindt je als je op deze Theraplay link drukt.

Praktische informatie:

We bieden ook online gesprekken aan om thuis samen met je kind via theraplay beter contact aan te gaan met je kind. Dit gebeurt d.m.v. opdrachten of door dit samen uit te voeren terwijl de computer aan staat. Op die manier worden ouder en kind bekend met de methodiek in hun eigen vertrouwde omgeving