ridder1

SOCIAAL & WEERBAAR

Als je kind moeite heeft met de sociale ontwikkeling, wordt gepest of zelf pest kun je bij de ONTWIKKELBOOM leren hoe je vriendjes maakt en blijft. Je kind leert dat je op verschillende manieren kan reageren in situaties. Ze ontdekken hoe ze zelf zijn, wat ze denken en doen.  Door te zien hoe het anders kan en dit ook goed te oefenen, lukt het beter om contact te maken met leeftijdsgenootjes.  Ze leren duidelijk te zeggen wat ze vinden en voelen, zich weerbaarder op te stellen of juist meer rekening te houden met de ander. Er wordt gekeken welke manier bij je kind past om zich verder te kunnen ontwikkelen op sociaal niveau. Te denken valt aan praattherapie, beeldende therapie of Sandplay.

Meer uitleg over  Praattherapie,  Beeldende therapie, Sandplay of een spelobservatie vindt je als je op deze links drukt.

Praktische informatie:

We werken in blokken van 4 sessies, waarbij er 3 therapiesessies zijn en een evaluatiegesprek om na te gaan of we op het goede pad zijn. Het werken in blokken maakt het overzichtelijk en helder voor ouders en voor de kinderen. Elk evaluatiegesprek wordt er weer samen besloten of ouders thuis verder gaan oefenen met de opgedane kennis of dat we nog een blok inzetten.

Kosten per sessie   € 89,50     informatie over vergoeding