ridder1

SOCIAAL & WEERBAAR

Als je kind moeite heeft met de sociale ontwikkeling, wordt gepest of zelf pest kun je bij de ONTWIKKELBOOM leren hoe je vriendjes maakt en blijft. Je kind leert dat je op verschillende manieren kan reageren in situaties. Ze ontdekken hoe ze zelf zijn, wat ze denken en doen.  Door te zien hoe het anders kan en dit ook goed te oefenen, lukt het beter om contact te maken met leeftijdsgenootjes.  Ze leren duidelijk te zeggen wat ze vinden en voelen, zich weerbaarder op te stellen of juist meer rekening te houden met de ander. Er wordt gekeken welke manier bij je kind past om zich verder te kunnen ontwikkelen op sociaal niveau. Te denken valt aan praattherapie, beeldende therapie of Sandplay.

Meer uitleg over  Praattherapie,  Beeldende therapie, Sandplay of een spelobservatie vindt je als je op deze links drukt.

informatie over vergoeding