verhuizing

GEDRAG

Ieder kind gedraagt zich weleens tegendraads, brutaal, opstandig of agressief. Als dit gedrag vaker voorkomt kan je je als ouder zorgen gaan maken. Je komt in een negatieve spiraal en er is vaak ruzie. Vaak ligt er achter het gedrag van je kind een andere reden dan je in eerste instantie denkt. Soms helpt het als er vanuit de ontwikkeling van je kind meegekeken wordt hoe deze negatieve cirkel te doorbreken. Door beter te begrijpen wat je kind nodig heeft, kun je soms negatief gedrag voor zijn of positief ombuigen. Wij helpen ouders om anders te reageren in negatieve situaties en de positieve situaties uit te breiden.

Praktische informatie:

Er wordt gezocht naar welke manier het beste bij jouw kind aansluit in de observatie. Je kan denken aan theraplaypraattherapie, beeldende therapie of een spelobservatie.

We werken in blokken van 4 sessies, waarbij er 3 therapiesessies zijn en een evaluatiegesprek om na te gaan of we op het goede pad zijn. Het werken in blokken maakt het overzichtelijk en helder voor ouders en voor de kinderen. Elk evaluatiegesprek wordt er weer samen besloten of ouders thuis verder gaan oefenen met de opgedane kennis of dat we nog een blok inzetten.

Kosten per sessie   € 89,50     informatie over vergoeding