WAT IS SPELOBSERVATIE?

In een spelobservatie kijkt een therapeut naar het kinderspel. De therapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind en ze probeert het spel van een kind te begrijpen. Door er samen woorden aan te geven worden situaties voor een kind duidelijk en kan gekeken worden naar wat er nodig is.

Waarom deze observatievorm?

Spel is een leuke non-verbale benadering voor jonge kinderen. Het is heel speels en makkelijk toegankelijk. Kinderen voelen zich vrij en de therapeut kan indirect situaties in beeld brengen.