professionals

WAT IS THERAPLAY® ?

Theraplay  is een therapievorm waarbij een kind samen met zijn of haar ouders uitgedaagd wordt om met simpele materialen als elastiekjes, touwtjes, ballonen, kranten en bellenblaas contact te maken. Door de leuke spelletjes die therapeut, kind en ouder in de sessies met elkaar doen, wordt een natuurlijk patroon van speelse, gezonde interactie gestimuleerd. De kenmerken die nodig zijn voor een goede relatie tussen ouders en hun kind worden in kaart gebracht;

Hoe accepteert het kind structuur en hoe geeft de ouder structuur

Hoe betrokken voelt een kind zich in de thuissituatie

Hoe accepteert het kind verzorging en hoe biedt de ouder verzorging aan.

Wordt het kind voldoende uitgedaagd of juist overvraagd en hoe gaat het daarmee om.

Waarom deze therapievorm?

Door samen positieve ervaringen op te doen tijdens de sessies zal de onderlinge band versterken. Als gezin ben je door Theraplay  ® meer in staat te genieten van elkaar. Je kind gaat zich veiliger, meer geliefd en betrokken in het gezin voelen. Je kind krijgt daardoor meer zelfvertrouwen en het ongewenste gedrag zal verminderen. Als ouder ga je je kind beter begrijpen, waardoor je het gedrag van je kind beter kunt sturen.

Voor wie is Theraplay ® ?

Het leuke aan deze therapievorm is dat het voortdurend in de realiteit afspeelt en er geen vervelende ervaringen uit het verleden worden opgeroepen waardoor het aansluit bij alle leeftijden. Theraplay  is bij uitstek geschikt voor adoptie- en pleegkinderen. Het kan ook worden ingezet voor bezoekregelingen met de biologische ouders of voor herstel en verbetering van de biologische ouder-kind relatie.