professionals

WAT IS THERAPLAY® ?

Theraplay  is een therapievorm waarbij een kind samen met zijn of haar ouders uitgedaagd wordt om met simpele materialen als elastiekjes, touwtjes, ballonen, kranten en bellenblaas contact te maken. Door de leuke spelletjes die kind en ouder met elkaar doen, wordt een natuurlijk patroon van speelse, gezonde interactie gestimuleerd. De kenmerken die nodig zijn voor een goede relatie tussen ouders en hun kind worden in kaart gebracht;

Hoe accepteert het kind structuur en hoe geeft de ouder structuur

Hoe betrokken voelt een kind zich in de thuissituatie

Hoe accepteert het kind verzorging en hoe biedt de ouder verzorging aan.

Wordt het kind voldoende uitgedaagd of juist overvraagd en hoe gaat het daarmee om.

Waarom deze therapievorm?

Door samen positieve ervaringen op te doen zal de onderlinge band versterken. Als gezin ben je door Theraplay  ® meer in staat te genieten van elkaar. Je kind gaat zich veiliger, meer geliefd en betrokken in het gezin voelen. Je kind krijgt daardoor meer zelfvertrouwen en het ongewenste gedrag zal verminderen. Als ouder ga je je kind beter begrijpen, waardoor je het gedrag van je kind beter kunt sturen.

Voor wie is Theraplay ® ?

Het leuke aan deze therapievorm is dat het voortdurend in de realiteit afspeelt en er geen vervelende ervaringen uit het verleden worden opgeroepen waardoor het aansluit bij alle leeftijden. Theraplay  is bij uitstek geschikt voor adoptie- en pleegkinderen.

Omdat we oefeningen en observaties vanuit thuis online inzetten, kunnen we over de hele wereld mensen helpen om beter contact met hun kind te maken. Maar ook speelt alles af in de thuissituatie, waardoor kinderen zich veilig voelen en snel tot zich nemen. Het is immers niet iets wat in een therapiesetting is aangeleerd, maar wat al thuis heeft plaats gevonden en geoefend waardoor de stap heel makkelijk is om het meer thuis in te zetten.