vergoeding2

VERGOEDING

Er is een mogelijkheid om de hulp van 10 sessies of gesprekken vergoed te krijgen met een verwijzing van de huisarts. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en zij vergoeden dit.

Wij hebben een contract afgesloten met de volgende gemeenten:

Delft

Midden-Delftland

Leidschendam-Voorburg

Pijnacker-Nootdorp

Rijswijk

Voorschoten

Wassenaar

Westland

Zoetermeer

Particuliere zorg

Woon je in een andere gemeente dan is het helaas niet mogelijk om vergoeding te regelen en is het ook niet mogelijk om het bij de verzekering in te dienen.

Je kunt wel bij ons terecht, maar dan moeten we de kosten in rekening brengen.

Kosten per sessie/gesprek van 45 minuten €85,- per sessie/gesprek in rekening brengen. Dit bedrag staat voor 45 minuten contact en 15 minuten administratie. Aan het eind van de maand krijgt u een factuur via email toegestuurd.

Verhindering

Wanneer u bij verhindering een afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzegt, dan wordt het consult niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur wordt de helft van de kosten in rekening gebracht (€ 50,00). Wanneer u de afspraak niet afzegt én niet verschijnt, dan zijn wij genoodzaakt het consult geheel in rekening te brengen.

Regeling bij vakantie en calamiteiten/crisis

Indien er sprake is van een crisissituatie gedurende de avond, nacht, weekend of vakantie, kunt u terecht bij uw huisarts, de huisartsenpost of de spoedeisende eerste hulp.

In onze afwezigheid gedurende vakantie en ziekte kunt u terecht bij uw desbetreffende verwijzer. In de meeste gevallen is dat uw huisarts of Centrum Jeugd en Gezin (Sociaal Kern Team).

Klachten- en geschillenregeling

Er bestaat bij de Ontwikkelboom de mogelijkheid om een klacht en/of geschil voor te leggen aan de Klachtencommissie.

Wet Privacy

Bij de Ontwikkelboom werken we volgens de wet privacy en conform het model Kwaliteitsstatuut. We houden ons aan de wettelijke kaders van onze beroepsuitoefening.